สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address: 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone: 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email: dc@npu.ac.th

DATA CENTER

NPU Private Cloud
ให้บริการแบบ Private Cloud ให้กับส่วนงานในระดับคณะ
สำนักและสถาบันเท่าภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

Web hosting
บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน คณะ โครงการ กิจกรรม
กลุ่มวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

Computer Lab
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง สำหรับฝึกอบรม

ศูนย์ข้อมูลและบริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยนครพนม

NETWROK

13 จุดเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อเครือข่ายของคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นเครือข่ายเดียวกัน

400+ Access Point
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

Eduroam
เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร

NPU VPN
จะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนครพนมได้


บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม

NPU Mail

ระบบอีเมล @npu.ac.th
เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม มีระบบการทำงานร่วมกัน google classroom

NPU VPN

อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครำนมได้ เพื่อใช้งานระบบภายในและสื้บค้นฐานข้อมูลต่างๆ

DCNPU@WIFI

สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ที่มีให้บริการทุกตึกในมหาวิทยาลัยนครพนม

Office 365

รวบรวมบริการของ Microsoft office เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกใช้งานโดยให้บริการฟรีสำหรับนักศึกษา

OneDrive

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud Storage โดยให้พื้นที่เก็บข้อมูล 1TB

Microsoft Team

ออกแบบมาสำหรับความต้องการด้านการประชุมของคุณทุกรูปแบบ ที่รองรับการประชุมบนเดสก์ท็อป อุปกรณ์เคลื่อนที่

Google Drive

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สามารถจัดเก็บไฟล์และเข้าถึงไฟล์ได้จากที่ใดก็ได้ เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

google classroom

ชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการเรียนการสอน