งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
 • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
 • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
 • Email : dc@npu.ac.th

อัตราค่าบำรุงขอใช้สถานที่ อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนพครพนมประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการขอใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย และครุภัณฑ์

 • ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการขอใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย และครุภัณฑ์
 • https://170.187.225.108/
  https://139.162.29.153/
  https://139.177.185.150/
  DANASLOT
  https://146.190.83.55/
  https://167.71.198.75/
  https://139.59.116.144/
  https://178.128.91.217/
  https://178.128.112.167/
  https://165.22.62.117/
  slot gacor
  slot deposit pulsa
  rtp live
  situs slot