งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

แจ้งเตือน การปรับเปลี่ยนนโยบายให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (New Google Storage Policy) ของบริษัท Googleแจ้งการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล บน Google Drive สำหรับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ม.นครพนม

           ตามที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้ใช้บริการจากบริษัท Google ในการให้บริการระบบอีเมล์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ภายใต้ชื่อบริการ G Suite for Education สืบเนื่องจาก บริษัท Google ได้เปลี่ยนชื่อในการให้บริการจาก G Suite for Education เป็น Google Workspace for Education และได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จากแบบไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน (Unlimited) เป็นแบบ Pooled Storage ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรและนักศึกษาที่ใช้งานอีเมล @npu.ac.th ของมหาวิทยาลัยนครพนม

           การปรับเปลี่ยนนโยบายในการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ อีเมล @npu.ac.th ของมหาวิทยาลัยนครพนม จะทำให้พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล Google Drive ของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้ใช้บริการพื้นที่แบบไม่จำกัด จะถูกปรับลดขนาดการใช้งาน Google Drive และบริการอื่นๆ เหลือขนาดพื้นที่การใช้งานของแต่ละ Account ไม่เกิน 15 GB โดยนโยบายการให้บริการของบริษัท Google ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือน 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงขอให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. Google Drive จะถูกจำกัดพื้นที่ทั้งโดเมน (@npu.ac.th) ตามนโยบายของ Google เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายควรย้ายข้อมูลสำคัญออกจากระบบ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หากผู้ใช้งานไม่ดำเนินการย้ายข้อมูลดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยนครพนมจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
2. ผู้ใช้งานสามารถย้ายข้อมูลการจัดเก็บไปที่ Microsoft OneDrive ภายใต้การให้บริการอีเมล (@ms.npu.ac.th) พื้นที่การให้บริการจัดเก็บข้อมูล 1 TB (สามารถขยายพื้นที่ได้ 5 TB) หรือ พื้นที่ local storage ของผู้ใช้งาน
3. คู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive: https://www.youtube.com/watch?v=2KtCOmRpUcUhttps://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot