งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

NPU Apps


ระบบลงทะเบียนการใช้งานอีเมล์ @npu.ac.th
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

โดย งานเทคโนโลยีดิจิทัล


ระบบลงทะเบียนการใช้งาน Office 365
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

โดย งานเทคโนโลยีดิจิทัล


Software License Download
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม

โดย งานเทคโนโลยีดิจิทัล


ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

โดย งานเทคโนโลยีดิจิทัล


ระบบลงทะเบียนการใช้งาน Foxit
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม

โดย งานเทคโนโลยีดิจิทัล

https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot