งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

บุคลากรงานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม


อาจารย์จิ่ม ยืนนาน

ตำแหน่ง : อาจารย์
งานเทคโนโลยีดิจิทัลนายสุรนารถ สุพรรณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงานเครือข่ายพื้นฐาน
และบำรุงรักษา


นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้


นายสุรักษ์ สิมคาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงานพัฒนานวัตกรรม
ระบบสารสนเทศ


นายอภิชาติ จำปา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงานพัฒนานวัตกรรม
ระบบสารสนเทศ


นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานธุรการและบริหารงานทั่วไป


นายวิฑูรย์ ตะนัดชัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงานธุรการและบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้


นายอัครเดช คิดการงาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้

https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot