งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

การตั้งค่าการใช้งาน Google Classroom สำหรับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ม.นครพนม

การตั้งค่าการใช้งาน Google Classroom สำหรับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ม.นครพนม

           เนื่องจากนักศึกษาประสบปัญหาการตั้งค่าการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบของ Google Classroom ที่นักศึกษาไม่สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile Device ได้ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีการใช้งานผ่านระบบ Google Classroom ผ่านอุปกรณ์ Mobile Device จึงได้จัดทำวิธิการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้

1. คู่มือการตั้งค่าการใช้งาน Google Classroom บนระบบ Android : Manual classroom for Android
2. คู่มือการตั้งค่าการใช้งาน Google Classroom บนระบบ ios : Manual classroom for ios

หมายเหตุ : ในขณะที่ระบบกำลังติดตั้งโปรไฟล์งานหรือ Profile ที่เครื่อง smart device ของแต่ละท่าน ห้ามท่านออกจากหน้าการติดตั้งโดยเด็ดขาด ต้องรอจนระบบติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ก่อน เพื่อป้องการความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น หรือทำการติดตั้งไม่สำเร็จhttps://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot