กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
 • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
 • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
 • Email : dc@npu.ac.th

Microsoft Teams

ให้คุณสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ สำหรับจัดการเรียนการสอนจากที่บ้านได้

Microsoft Teams

 • เข้าใช้ที่ https://teams.microsoft.com/
 • คู่มือการใช้งาน (จัดทำโดยสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม)
  • คู่มือการใช้งานในภาพรวม (โดย นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ)
  • คู่มือการใช้เข้าใช้งาน Microsoft Teams (โดย นายอัครเดช คิดการงาน)
  • คู่มือการใช้เข้าใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดประชุมออนไลน์ (โดย นายสุรักษ์ สิมคาน)
  • วิดีโอสอนการ สร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams
  • คุณสมบัติของ Microsoft Teams
   • สร้าง team เป็น e-classroom ได้
   • สร้าง team เป็นแผนกได้
   • สร้าง team เป็นกลุ่ม project ได้
   • สร้าง channel เป็นกลุ่มย่อยในทีมได้
   • ให้คนใน team สามารถ chat ได้
   • แลกเปลี่ยน files ใน team กันได้
   • แจกเอกสารประกอบการสอนได้
   • สั่ง assignment และตรวจให้คะแนนได้
   • สั่ง quiz ที่ตรวจให้คะแนนอัตโนมัติได้
   • ทำ video conference ได้ถึง 250 คน
   • อาจารย์สามารถ mute เสียงทุกคนได้
   • ถ่ายทอดสดหน้าจอ หรือเลือกเฉพาะแอพ เช่น ถ่ายทอดเฉพาะ Power Point เป็นต้น
   • อนุญาตให้บันทึกการ conference แล้วเก็บไว้ใน Microsoft OneDrive ที่สามารถจำกัดสิทธิได้
   • สามารถทำ live event ถ่ายทอดสดทางเดียวที่รองรับได้ถึง 10,000 คน
   • ใช้ได้ทั้งผ่าน Web และติดตั้ง Application
   • ถ้าติดตั้ง Application สามารถถ่าย conference แบบหน้าชัดหลังเบลอได้
   • ใช้ MS Planner, MS Office, MS OneNote, และ MS Whiteboard ร่วมกันใน team ได้