งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

Blog Knowledge

บล็อกสำหรับองค์ความรู้ไอที ด้านต่างๆ

แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

วีดิโอสอนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต WiFi @NPU สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10

View Youtube

การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

วีดิโอแนะนำการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ใช้งานใหม่

View Youtube

การเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

วีดิโอแนะนำการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนครพนม

View Youtube

เข้าใช้งาน Google Classroom บนมือถือ

วิธีการแก้ไขปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งาน Google Classroom บนมือถือ เพื่อใช้ในการเรียนได้

View Youtube

Google Classroom สำหรับผู้สอน

วิธีการการใช้งาน Google Classroom การตรวจและให้คะแนนของผู้สอน

View Youtube

Google Classroom สำหรับผู้เรียน

วิธีการการใช้งาน Google Classroom สำหรับผู้เรียน

View Youtube

การใช้งานอีเมล์ @npu.ac.th สำหรับผู้เริ่มต้น

วีดิโอสอนการใช้งานอีเมล์ @npu.ac.th สำหรับผู้เริ่มต้น

View Youtube

การเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 สำหรับผู้ใช้งานใหม่

วีดิโอสอนการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 : @MS.NPU.AC.TH สำหรับผู้ใช้งานใหม่

View Youtube

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับนักศึกษา

วีดิโอสอนขั้นตอนการสมัครใช้งาน Office365 สำหรับนักศึกษา [@ms.npu.ac.th] เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์

View Youtube

ขั้นตอนการติดตั้ง โปรแกรม Office 365

วีดิโอแนะนำวิธีการติดตั้ง โปรแกรม Office 365 ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

View Youtube

Google Meet เข้าใจง่าย ไม่ถึง 10 นาที

วีดิโอสอนการใชังาน Google Meet ให้คุณสามารถประชุมออนไลน์กับเพื่อนร่วมงานได้ เข้าใจง่าย ในเวลา 10 นาที

View Youtube

Microsoft Teams การจัดห้องสำหรับสอนออนไลน์ภายใน 10 นาที

วีดิโอสอนการใชังาน Microsoft Teams ให้คุณสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ สำหรับจัดการเรียนการสอนจากที่บ้านได้

View Youtube

การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดย Microsoft Team

วีดิโอสอนการใชังาน Microsoft Team สำหรับการประชุมออนไลน์ (Credit : Youtube โดย Hijimung)

View Youtube

สร้างแบบทดสอบออนไลน์ พร้อมตรวจคะแนน ด้วย Google Form ง่าย ๆ

วีดิโอสอนการใช้ Google Form เพื่อให้คุณสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์ พร้อมตรวจคะแนน

View Youtube

สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Forms

วีดิโอสอนการใชังาน Microsoft Forms ให้คุณสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์ (Credit : Youtube โดย EduTech Tomorrow by Lannacom )

View Youtube

วิธีใช้งาน Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์

วีดิโอสอนการใช้ Google Classroom เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Credit : Youtube โดย Yungyingz)

View Youtube
https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot