งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

อบรมการใช้งานโปรแกรม Google Classroom และโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาการเรียนรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล

อบรมการใช้งานโปรแกรม Google Classroom  และโปรแกรม Microsoft Teams  สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาการเรียนรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล

สืบเนื่องจาก อาจารย์สนั่น จันทร์หอม อาจารย์คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลับนครพนม  เป็นผู้สอนรายวิชาการเรียนรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล  จึงเรียนเชิญนายสุรักษ์ สิมคาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายวิฑูรย์  ตะนัดชัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายอัครเดช คิดการงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Google Classroom และโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 . - 17:00 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer lab) อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม 

https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot