งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

เครื่องมือสำหรับสนับสนุน

การเรียนการสอนและการประชุม

การใช้งาน Microsoft Teams

การใชังาน Microsoft Teams ให้คุณสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ สำหรับจัดการเรียนการสอนจากที่บ้านได้

View Detail

การใช้งาน Google Hangout Meet

การใชังาน Google Meet ให้คุณสามารถประชุมออนไลน์กับเพื่อนร่วมงานได้ เข้าใจง่าย

View Detail

Zoom Meeting

Zoom Meeting สามารถนำมาใช้ในการประชุม เรียนออนไลน์

View Detail

Google Classroom

การเข้าใช้งาน Google Classroom ผ่าน Mobile Device

View Detail

เครื่องมือสำหรับสนับสนุน

การทำงานออนไลน์ (Work From Home)

1. เครื่องมือสำหรับการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ทางไกล

การใช้งาน Chrome Remote Desktop

สำหรับโปรแกรมควบคุมระยะไกล รีโมทควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วย Google remote desktop ทำให้สามารถรีโมทไปยังเครื่องปลายทางได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับ ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ โดยการใช้งานของ Google remote desktop นั้นจะเป็นการใช้ Gmail ในการ Authentication เพื่อเข้าใช้งาน

View Detail

การใช้งาน AnyDesk Remote

การใชังาน AnyDesk Remote สำหรับโปรแกรมควบคุมระยะไกล รีโมทควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วย AnyDesk Remote ทำให้สามารถรีโมทไปยังเครื่องปลายทางได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับ ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ

View Detail

TeamViewer

TeamViewer สำหรับโปรแกรมควบคุมระยะไกล

View Detail

2. เครื่องมือสำหรับการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

การใช้งาน ระบบเครือข่ายเสมือน (VPN)

บริการเครือข่ายแบบเสมือน ใช้งานจากสถานที่ต่างๆ นอกมหาวิทยาลัยแต่เหมือนใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย สะดวก ปลอดภัย ใช้งานได้ทั่วโลก

View Detail

คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย [.DCNPU@WIFI_1X , DCNPU@WIFI]

https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot