งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จึงเรียนเชิญนายจักรพงษ์  ปาข้างฮุง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายวิฑูรย์  ตะนัดชัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายอัครเดช คิดการงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30 . - 12:00 . ณ ห้องบรรยายและสัมมนา วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม  

https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot