กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th
PR Learning Common DC NPU

ข่าวกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด


DATA CENTER

NPU Private Cloud
ให้บริการแบบ Private Cloud ให้กับส่วนงานในระดับคณะ
สำนักและสถาบันเท่าภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

Web hosting
บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน คณะ โครงการ กิจกรรม
กลุ่มวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

Computer Lab
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง สำหรับฝึกอบรม

ศูนย์ข้อมูลและบริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยนครพนม

NETWORK

13 จุดเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อเครือข่ายของคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นเครือข่ายเดียวกัน

400+ Access Point
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

Eduroam
เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร

NPU VPN
จะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนครพนมได้


บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม

NPU Mail

ระบบอีเมล @npu.ac.th
เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม มีระบบการทำงานร่วมกัน google classroom

NPU VPN

อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครำนมได้ เพื่อใช้งานระบบภายในและสื้บค้นฐานข้อมูลต่างๆ

DCNPU@WIFI

สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ที่มีให้บริการทุกตึกในมหาวิทยาลัยนครพนม

Office 365

รวบรวมบริการของ Microsoft office เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกใช้งานโดยให้บริการฟรีสำหรับนักศึกษา

OneDrive

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud Storage โดยให้พื้นที่เก็บข้อมูล 1TB

Microsoft Team

ออกแบบมาสำหรับความต้องการด้านการประชุมของคุณทุกรูปแบบ ที่รองรับการประชุมบนเดสก์ท็อป อุปกรณ์เคลื่อนที่

Google Drive

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สามารถจัดเก็บไฟล์และเข้าถึงไฟล์ได้จากที่ใดก็ได้ เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

google classroom

ชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการเรียนการสอน