กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th
PR Learning Common DC NPU
บริการติดต่อสอบถามการใช้งาน Service
อัตราค่าบำรุงขอใช้สถานที่ DC@npu

ข่าวกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ที่ หัวข้อข่าว
1 อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 19 ต.ค. 2563 เวลา 15:19:31 น.
8
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการขอใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย และครุภัณฑ์
อัครเดช คิดการงาน 15 ก.ย. 2563 เวลา 22:18:10 น.
32
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 11 ก.ย. 2563 เวลา 17:05:38 น.
27
4 ข่าวรายงานสรุปจำนวนผู้เข้าสอบ IT Exit Exam ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562
อัครเดช คิดการงาน 25 พ.ค. 2563 เวลา 14:26:17 น.
204
5 ข่าวรายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูลระหว่างวนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
อัครเดช คิดการงาน 25 พ.ค. 2563 เวลา 14:25:08 น.
155
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
อัครเดช คิดการงาน 25 พ.ค. 2563 เวลา 14:23:47 น.
115
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
อัครเดช คิดการงาน 25 พ.ค. 2563 เวลา 14:23:06 น.
123

ที่ หัวข้อข่าว
1 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับการอบรม เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Classroom , Meet , Teams
อัครเดช คิดการงาน 29 มิ.ย. 2563 เวลา 11:23:52 น.
93
2 ปฐมนิเทศนักศึกษา แนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom , Google Meet คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 29 มิ.ย. 2563 เวลา 11:05:37 น.
101
3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams , Google Meet , Google Classroom วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 26 มิ.ย. 2563 เวลา 10:02:55 น.
92
4 ปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ แนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams , Google Classroom วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 25 มิ.ย. 2563 เวลา 10:32:58 น.
103
5 อบรม Google Platform และการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 23 มิ.ย. 2563 เวลา 11:05:05 น.
89
6 อบรม Google Platform สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 23 มิ.ย. 2563 เวลา 10:58:26 น.
83
7 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams , Google Meet , Google Classroom คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 23 มิ.ย. 2563 เวลา 10:57:35 น.
80
8 อบรมออนไลน์เครื่องมือการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Teams วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 23 มิ.ย. 2563 เวลา 10:54:03 น.
116

ที่ หัวข้อข่าว
1 Office 365
อัครเดช คิดการงาน 29 พ.ค. 2563 เวลา 16:18:50 น.
487
2 Google G Suite
อัครเดช คิดการงาน 29 พ.ค. 2563 เวลา 16:12:19 น.
257


DATA CENTER

NPU Private Cloud
ให้บริการแบบ Private Cloud ให้กับส่วนงานในระดับคณะ
สำนักและสถาบันเท่าภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

Web hosting
บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน คณะ โครงการ กิจกรรม
กลุ่มวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

Computer Lab
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง สำหรับฝึกอบรม

ศูนย์ข้อมูลและบริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยนครพนม

NETWORK

13 จุดเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อเครือข่ายของคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นเครือข่ายเดียวกัน

400+ Access Point
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

Eduroam
เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร

NPU VPN
จะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนครพนมได้


บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม

NPU Mail

ระบบอีเมล @npu.ac.th
เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม มีระบบการทำงานร่วมกัน google classroom

NPU VPN

อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครำนมได้ เพื่อใช้งานระบบภายในและสื้บค้นฐานข้อมูลต่างๆ

DCNPU@WIFI

สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ที่มีให้บริการทุกตึกในมหาวิทยาลัยนครพนม

Office 365

รวบรวมบริการของ Microsoft office เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกใช้งานโดยให้บริการฟรีสำหรับนักศึกษา

OneDrive

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud Storage โดยให้พื้นที่เก็บข้อมูล 1TB

Microsoft Team

ออกแบบมาสำหรับความต้องการด้านการประชุมของคุณทุกรูปแบบ ที่รองรับการประชุมบนเดสก์ท็อป อุปกรณ์เคลื่อนที่

Google Drive

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สามารถจัดเก็บไฟล์และเข้าถึงไฟล์ได้จากที่ใดก็ได้ เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

google classroom

ชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการเรียนการสอน