ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ระบบที่ใช้ในการบริหารการศึกษาภายในมหาวทยาลัยนครพนม

เพื่อสนับสนุนสารสนเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ


Application All

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการสร้างสารสนเทศขึ้นมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การประสานงานและการควบคุม

สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ ให้พัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย


Application All

DATA CENTER

NPU Private Cloud

ให้บริการแบบ Private Cloud ให้กับส่วนงานในระดับคณะ สำนัก และสถาบันเท่าภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

Web hosting

บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน คณะ โครงการ กิจกรรม กลุ่มวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

Computer Lab

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง สำหรับฝึกอบรม

ศูนย์ข้อมูลและบริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยนครพนม


NETWROK

13 จุดเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อเครือข่ายของคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเครือข่ายเดียวกัน

400+ Access Point

อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

Eduroam

เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร

NPU VPN

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนครพนมได้

MDB Magazine Template displayed on iPhone

STATUS


มีอะไรบ้าง? ที่น.ศ.มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ใช้บริการ

NPU Mail

ระบบอีเมล @npu.ac.th เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม มีระบบการทำงานร่วมกัน google classroom

NPU VPN

อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครำนมได้ เพื่อใช้งานระบบภายในและสื้บค้นฐานข้อมูลต่างๆ

DCNPU@WIFI

สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ที่มีให้บริการทุกตึกในมหาวิทยาลัยนครพนม

Office 365

รวบรวมบริการของ Microsoft office เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกใช้งานโดยให้บริการฟรีสำหรับนักศึกษา

OneDrive

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud Storage โดยให้พื้นที่เก็บข้อมูล 1TB

Microsoft Team

ออกแบบมาสำหรับความต้องการด้านการประชุมของคุณทุกรูปแบบ ที่รองรับการประชุมบนเดสก์ท็อป อุปกรณ์เคลื่อนที่

Google Drive

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สามารถจัดเก็บไฟล์และเข้าถึงไฟล์ได้จากที่ใดก็ได้ เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

google classroom

ชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการเรียนการสอน


DCNPU NEWS