งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
 • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
 • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
 • Email : dc@npu.ac.th

Zoom Meeting

ให้คุณสามารถสร้างห้องประชุมออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์จากที่บ้านได้

Zoom Meeting

เข้าใช้ที่ https://zoom.us/signin

 • คู่มือการใช้งาน (จัดทำโดยสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม)
  • คู่มือการเข้าใช้งาน (โดย นายอัครเดช คิดการงาน)
  • คู่มือการใช้งาน (โดย นายอัครเดช คิดการงาน)
  • คุณสมบัติทั่วไปของ Zoom for Basic และ Zoom for Education
   • แพลตฟอร์มที่รองรับ Windows MacOS Linux iOS Android
   • เข้าร่วมการประชุมผ่านทางโปรแกรมและแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
   • บันทึกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สามารถบันทึกได้แบบ MP4
   • สามารถใช้ Goolge Calender ในการกำหนดเวลาการประชุม และเชิญผู้เข้าร่วมประชุมโดยการเพิ่ม Email หรือผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมใส่ Password ก็สามารถเข้าร่วมกับประชุมได้เช่นกัน
   • เปลี่ยนฉากหลังได้
   • แสดงหน้าจอวิดีโอผู้ประชุมได้สูงสุด 25 หน้าจอ
   • แชร์หน้าจอแสดงข้อมูลระหว่างการประชุม
   • มี Whiteboard จะมีเครื่องมือสำหรับพิมพ์ข้อความ เขียน หรือวาดภาพ
   • การแชท สามารถแชทรายบุคคลและแชทเป็นกลุ่ม
  • คุณสมบัติเฉพาะ Zoom for Basic
   • จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 2 คน ไม่จำกัดเวลา ถ้ามากกว่า 3 - 100 คน จำกัดเวลา 45 นาทีต่อครั้ง มี 1 โฮสต์
  • คุณสมบัติเฉพาะ Zoom for Education
   • จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรองรับได้สูงสุด 300 คน และไม่จำกัดเวลา มี 20 โฮสต์