งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
 • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
 • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
 • Email : dc@npu.ac.th

Microsoft Platform

Office365 แอปพลิเคชั่น Office เวอร์ชันออนไลน์ที่สามารถใช้งาน
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook
 • OneNote
 • พร้อมด้วยอีเมล
 • การประชุมผ่านวิดีโอ
 • การทำงานเป็นทีมของชั้นเรียนด้วย Microsoft Teams
 • ! จำเป็นต้องมีแอคเคาท์ E-mail @ms.npu.ac.th

  ลงทะเบียน E-mail