งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
 • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
 • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
 • Email : dc@npu.ac.th

Google Platform

เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการองค์กร ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือแม้แต่ขนาดใหญ่ โดยจะมีแอปพลิเคชั่นที่จำเป็นต่างๆ มากมายให้เลือกใช้งาน
 • Google Mail หรือ Gmail
 • Google Docs – Docs, Sheets, Slide หรือแม้แต่ Forms
 • Google Calendar ปฏิทินตารางงาน นัดหมาย แจ้งเตือน
 • Google Drive พื้นที่ในการจัดเก็บบน Cloud
 • Google Talk รองรับการสื่อสารภายในองค์กร
 • Google Site รองรับการสร้างเว็บแบบใช้สำหรับภายในหรือภายนอก
 •     และด้วยการทำงานทั้งหมดของ G Suites ทำงานภายใต้ระบบคลาวด์ (Cloud) ทำให้สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เพียงแค่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ เท่านั้นเอง ถ้าจะเปรียบเทียบ G Suite ของ Google กับ Microsoft นั่นก็คือ Office 365

  ! จำเป็นต้องมีแอคเคาท์ E-mail @npu.ac.th

  ลงทะเบียน E-mail