งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยนครพนม

กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพิจารณาแนวทางการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 และพิจารณาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนครพนมให้มีความทันสมัยและครอบคลุมการให้บริการและมีประสิทธิภาพ ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องบรรยายและสัมมนา ชั้น 2 อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม