งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

          กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนครพนม ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมการให้บริการและมีประสิทธิภาพ ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2 อาคารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม