งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม 5 ส.

กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม 5 ส.

กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม 5 ส. ณ อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดยอาจารย์จิ่ม ยืนนาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ห้องสำนักงาน ห้องเซิร์ฟเวอร์ ร่วมถึงตรวจซ่อมระบบแอร์ พัดลมดูดอากาศ ระบบไฟฟ้าที่ชำรุด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น. - 17:00 น.

https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot